מעשה בראשית

אבל פן (פפרמן)   -  
התנ"ך בתמונות של אבל פן: בראשית: "ויעש אלוהים… את-המאור הגדול…"

קרן אור זוהרת נשלחת דרך שמיים אדומים מעוננים והשמש נבראת.


מקור: בראשית א  |  פרשה: בראשית
הדפס אבן   |  45 x 31
אוסף יעל גנסיה, גלריה מעינות, ירושלים
תאריך : 1924
יצירות נוספות של אבל פן (פפרמן)
     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יוסף
חיי משה
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון