קריעת ים סוף

קטרינה קראוס   -  
כתבי הקודש בסגנון המסאי: חציית ים סוף
משה מוביל את בני ישראל דרך מעבר צר בים סוף, כאשר המים עומדים כחומה מימינם ומשמאלם.

מקור: שמות י"ד - ט"ו  |  פרשה: בשלח
איור צבע
בלזר, שטוטגרט
תאריך : 1987
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון