מעמד הסנה

דומניקו פטי   -  
משה לפני הסנה הבוער
משה הצעיר והשרירי יושב ושל את נעליו מול סנה בוער ומביט בו בהשתאות.

מקור: שמות ג  |  פרשה: שמות.
שמן על בד   |  168 x 112
מוזיאון תולדות האמנות, וינה
תאריך : 1613
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון