חלום יעקב

מארק שאגאל   -   סולם יעקב
יעקב ישן לרגלי סולם, שעל גביו עומדים שני מלאכים. דמות הפוכה עומדת בהעמדת אצבע על ראשו של יעקב, כאשר ליד ראש הסולם מופיעות אותיות השם המפורש.

מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
תחריט   |  30x22
גלריית פרנקלין באולס, סן-פרנסיסקו
תאריך : 1956
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון