סיפור גן עדן

לימבורג, האחים   -  
ספר השעות העשיר מאד של הדוכס דה ברי – הנפילה והגירוש מגן עדן
גן העדן מתואר כמעגל מוקף חומה. משמאל, חוה מקבל פרי עץ הדעת טוב ורע מידי נחש נשי. למטה, היא מגישה את הפרי לאדם. במרכז, מבנה מפואר ובריכה, ומימינם אלוהים מוכיח את אדם וחוה על חטאם. בקצה הגן הימני, מלאך אדום מכונף מגרש אותם דרך שער בעל צריחים אל החלל.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף   |  29 x 21
מוזיאון קונדה, שנטילי
תאריך : 1412 - 1416
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון