מורדכי בק   -  
ספר יונה: רדיפת יונה

ישות ענקית פעורת פה מעיקה על יונה הבורח, זרועותיו מורמות להתגונן


מקור: יונה ד`
תחריט

תאריך : 1992
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יוסף
חיי משה
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון