נסיונות אברהם

אנתוני דובובסקי   -   אברהם

הסצנה מחולקת לשני פאנלים. מימין, אברהם בעל זקן כהה מביט שמאלה, לעבר הפאנל השני, נוף מדברי תחת שמיים אדומים.


מקור: בראשית יב  |  פרשה: לך לך
שמן על בד

תאריך : 1992
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון