סיפור גן עדן

מורט ברייר   -  
אדם וחווה ההרה מגורשים מגן העדן
אדם, בעל זקנקן, וחוה, כבר הרה, מונסים על ידי מלאך מעופף, בעוד הנחש, התלוי מן העץ מחזיק פרי בפיו, בפינה הימנית התחתונה.

מקור: בראשית ג, בראשית  |  פרשה: בראשית
פסל ברזל

תאריך : 1966
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון