סיפור איוב

אמן לא ידוע   -  
ספר שעות (M285, f.261va): איוב, אשתו ונגנים

איוב, עטור בהילה, יושב על ערימת האפר וידיו בתנוחת תפילה. לפניו אשתו, המוחאת כפיים, ושני נגנים.


איור צבע על קלף   |  100X70 מ"מ
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1470  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון