סיפור גן עדן

מארק שאגאל   -  
איורי התנ"ך: אלהים בורא את האדם
אלהים, המוצג בדמות אדם החובש כיפה, מעופף בשמים ונושא על כפיו את אדם הישן והעירום. מעל ניתן לראות את שמו המפורש של האל כתוב על גבי כוכב מאיר.

מקור: בראשית ב`  |  פרשה: בראשית
תחריט   |  31 x 23
המוזיאון הלאומי למסר מקראי מארק שאגאל, ניס
תאריך : 1931 - 1934
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון