וויליאם בלקמון   -  
אליהו קורא תיגר על נביאיי השקר של איזבל

משמאל, הבית הגול מסומן בארמונו של אחאב בשמרון, ולפניו מצווה אליהו על עובדיהו להביא את אחאב להר הכרמל מימין, קרבן אליהו בוער ונביאי הבעל נסים על נפשם


מקור: מלכים א` יח
שמן על לוח   |  60.3 x 86.4
מוזיון סמיתסוניאן לאמנות אמריקאית, וושינגטון
תאריך : 1990  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון