חלום יעקב

מארק שאגאל   -   אל תירא עבדי יעקב
יעקב, בדמות יהודי מזוקן הנושא את שקו ומקלו, עומד לעזוב את כפרו, שממנו עולה סולם לשמים. על הסולם עומדים שלושה מלאכים.

מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
איור

תאריך : 1938
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון