סלבדור דאלי   -  
ביבליה סקרה: יוסף ואחיו במצרים
במישור הקדמי יוסף מרים יד במחוות פקודה, כאשר עיניו מכוסות בכובע. במישור האחורי דמות מצרית עומד מעל האחים הזזים מתוך הלם.

מקור: בראשית מ"ב  |  פרשה: מקץ
הדפס אבן
אוסף רוברטו מאשטלה, איטליה
תאריך : 1964 -  1967
יצירות נוספות של סלבדור דאלי
         
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון