מעשה בראשית

מיכלאנג`לו (באונרוטי)   -  
בריאת אדם

תצלום בריאת האדם למיכלאנג`לו בעת שיקום תקרת הקפלה הסיסטינית, שנערך בין 1984 ו1994.


מקור: בראשית א  |  פרשה: בראשית
תצלום   |  280 x 570
הקפלה הסיסטינית, ותיקן
תאריך : 1510
יצירות נוספות של מיכלאנג`לו (באונרוטי)
               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון