סיפור גן עדן

מארק שאגאל   -   בריאת האדם
מלאך מכונף נושא בכפיו את גוף האדם טרם החייתו ומורידו מן הרקיע אל הקרקע. מסביב מקיפים את השניים מאורעות עתידיים מן ההסטוריה האנושית, החל מן הפיתוי הראשון (למטה) ועד לצליבת ישו, הנראית בגלגל המאורעות התנ"כיים  למעלה מימין.

מקור: בראשית א` - ב`  |  פרשה: בראשית
שמן על בד   |  29.90 x 20.05
המוזיאון הלאומי מארק שאגאל, ניס
תאריך : 1956 - 1958
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון