שיר השירים

דן הארט   -  
שיר השירים אשר לשלמה מאוייר (בשביל שידידינו המילוליים)

האהובה מתוארת ע"פ הבנה מילולית של הדימויים הנמצאים בפרקים ד' וז'.


קריקטורה
The Door 150 (November/December 1996 /
תאריך : 1978
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון