יואל בן שמעון   -  
הגדת ושינגטון: אליהו מבשר את בוא המשיח

דמות המחזיקה גביע עומדת בשער של עיר כדי לקבל את פני אליהו הרוכב על גבי חמור. משפחה חוגגת רוכבת מאחוריו


מקור: מלאכי ג
איור צבע   |  22.86 x 15.24
ספריית הקונגרס, ווישנגטון
תאריך : 1478
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון