אבל פן (פפרמן)   -  
וקין היה עבד אדמה

במאמץ גדול קין חורש את שדהו בעזרת גמל עמל


מקור: בראשית ד  |  פרשה: בראשית
הדפס אבן   |  58 x 70
גלריה מעינות, ירושלים
תאריך : 1935
יצירות נוספות של אבל פן (פפרמן)
     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון