רב האמן של אגדת יוסף   -  
יוסף ואשת פוטיפר
משמאל, אשת פוטיפר העירומה מחזיקה את גלימת יוסף כאשר הוא מתאמץ לשחרר את עצמו. מימין, אשת פוטיפר כורעת לפני בעלה ומצביעה אל עבר גלימתו של יוסף, המוטלת על הרצפה. במישור האחורי למעלה, יוסף מובל לבית הסוהר על ידי שני שומרים.

מקור: בראשית ל"ט  |  פרשה: וישב
טמפרה על עץ   |  קוטר: 157
פינקוטק הישן, מינכן
תאריך : 1500  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון