פיטר ון קורנליוס   -  
יוסף מוכר ע"י אחיו
אחד מאחי יוסף מנשק את יד יוסף, הרוכן קדימה ומחבק את בנימין. חלק מהאחים כורע לפניו וחלקם עומד לפניו במגוון מבעים ורגשות.

מקור: בראשית מ"ה  |  פרשה: מקץ
פרסקו   |  236 X 290
הגלריה הלאומית, ברלין
תאריך : 1816 -  1817
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון