מאבקי יעקב

ג`ייקוב אפשטיין   -   יעקב והמלאך
מלאך מכונף עצום תומך ביעקב המובס.

מקור: בראשית ל"ב  |  פרשה: וישלח
פסל   |  214 x 110 x 92
גלרית טייט, לונדון
תאריך : 1940 - 1941
יצירות נוספות של ג`ייקוב אפשטיין
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון