מאבקי יעקב

יוג`ין דלאקרוי   -  
יעקב נאבק עם מלאך (פרט)
יעקב נאבק באופן נמרץ עם מלאך מכונף ביער. בגדיו של יעקב זרוקים בקרבת מקום, ובמישור האחורי עוברים מספר דמויות, כבשים וגמלים.

מקור: בראשית ל"ב  |  פרשה: וישלח
שמן על לוח   |  751 x 485 (הציור השלם)
סנט-סולפיס, פריז
תאריך : 1854 -  1861
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון