מאבקי יעקב

גוסטב דורה   -  
כתבי הקודש: יעקב נאבק במלאך
יעקב נאבק עם מלאך מכונף לבוש לבן שאוחז בפרקי ידיו. מטהו של יעקב מוטל ארצה. ברקע מתחילים השמים להאיר מעל נחל יבוק.

מקור: בראשית ל"ב  |  פרשה: וישלח
תחריט

תאריך : 1865
יצירות נוספות של גוסטב דורה
                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון