דיאגו ולסקז   -  
כתונת יוסף מובאת ליעקב

מימין, יעקב עומד ליפול בראותו כתונת יוסף המוכתמת בדם בידי שני בניו. בנים נוספים צופים במבעים מגוונים באירוע, וכלב נובך על הכתונת.


מקור: בראשית ל"ז  |  פרשה: וישב
שמן על בד   |  223 X 250
מנזר סן-לורנזו אל אסקוריאל, מדריד
תאריך : 1630
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון