מאבקי יעקב

מארק שאגאל   -  
מאבק יעקב עם המלאך
יעקב נאבק במלאך ותופס אותו בירך. ברקע יש סצנות שונות: יוסף מושלך לבור על ידי אחיו, יעקב מבכה את יוסף, פגישת יעקב ורחל ליד הבאר, ותרנגול.

מקור: בראשית ל"ב  |  פרשה: וישלח
שמן על בד   |  249 x 205
המוזאיון הלאומי למסר התנ"כי מארק שאגאל, ניס
תאריך : 1960 - 1966
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון