סיפור גן עדן

מיכאל ברגט   -  
מגזין תיקון (13:6): מחזור חיים של בן אדם

מחזור חיי האדם, מינקות אל בגרות אל זיקנה. מעל ראש הדמויות הללו שלד המייצג את המוות, בצורת קשת. מתחת, חוה, אם כל חי, מחזיקה פרי מן העץ ותומכת בכל


פרשה: בראשית
איור צבע

תאריך : 1998
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון