זאב רבן (רביצקי)   -  
מגילת רות: רות ונעמי
על גבעה ירוקה ופורחת, נעמי קשישה ותשושה נשענת על המטה שלה ומניחה את ראשה על כתפה של רות הצעירה והחזקה, הנושאת חבילה על ראשה. ברקע ערפה הולכת על שביל לעבר עיר מדברי.

מקור: רות א
איור צבע

תאריך : 1930
יצירות נוספות של זאב רבן (רביצקי)
                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון