בכורה וברכה

עדי נס   -   עשו ויעקב

הסצינה בתמונה מציגה את יצחק, עשו ויעקב במבט עכשווי. שלושתם יושבים במסעדה, עשו יושב קרוב ליצחק ושניהם פונים כלפי יעקב שמגיש לכיוונם את נזיד העדשים.


מקור: בראשית כה, כט-לד  |  פרשה: תולדות
תצלום   |  38x48
גלריית שיינמן, ניו יורק
תאריך : 2006
יצירות נוספות של עדי נס
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון