נשים בספר שופטים I

אברהם ון דייק   -   מנחת מנוח

מלאך ה` מרחף ללא כנפיים מעל מזבח בוער ומביט במנוח ובאשתו. בעוד היא כורעת בתפילה שלווה הוא נרתע לאחור באימה.


מקור: שופטים י"ג
שמן על בד
גלריית אלטה מאייסטר, דרזדן
תאריך : 1650  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון