נשים בספר שופטים I

פיליפס גאלה   -   מנחת מנוח
מנוח, הרוכן מול המזבח, מביט מעלה אל אש הזבח, שמתוכה נגלה אליו מלאך ה`. בצדו הימני של המזבח נמצאת אשת מנוח המשתחווה אפיים ארצה. ברקע נראים שני עוברי אורח, נוף הררי, מבני אבן ועמודים גבוהים.

מקור: שופטים י"ג
תחריט

תאריך : 1569
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון