נשים בספר שופטים I

רב האמן של בוסיקו   -  
מקרא היסטוריאל (:(M.394, fol.105ra תביעת עכסה ועתניאל

עכסה עומדת לבדה מול אביה, כלב, ומבקשת שיוסיף מקור מים (המוצג ע"י בריכה מוקפת חומה) לנחלתה הצחיחה.


מקור: שופטים א`
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1400 - 1450
יצירות נוספות של רב האמן של בוסיקו
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון