-  
מקרא היסטוריאל (MS. 1, V1, fol. 11 ): קין והבל מביאים מנחות
משני צדי מזבח אחד קין (משמאל) מחזיק באלומה והבל מציג בכיבשה. במרום, פרצוף אלהי אחד מביט בסיפוק לעבר הבל, בעוד פרצוף שני, הפונה לכיוון קין, מוסתר.

מקור: בראשית ד`, בראשית  |  פרשה: בראשית
איור צבע
מוזיאון גטי, לוס אנגסל
תאריך : 1360 -  1370  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון