קריעת ים סוף

מארק שאגאל   -  
משה חוצה את ים סוף, מתוך סדרת "סיפור יציאת מצרים"

משה, עם שני קרני אור יוצאים ממצחו, חוצה את הים עם מטהו. בני ישראל חוצים את הים לקראת אופק אדום, מובלים על ידי מלאך מכונף. מלאך נוסף המחזיק בספר תורה מרחף אחריהם, בזמן שהמצרים מנסים לרדוף את בני ישראל, אך עמוד ענן עוצר בעדם.


מקור: שמות י"ד - ט"ו  |  פרשה: בשלח
הדפס אבן צבעוני
המוזיאון הלאומי מארק שאגאל, ניס
תאריך : 1966
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון