מעשה בראשית

לייטיציה ד`אטיול   -  
נחשארץ ולידת המים
השמיים האלוהיים מורידים גשם לבקשת הנחשארץ. הגשם מפרה את הנחשארץ ומופיעים צמחים, הציפור, יצורי כלאיים ושאר דרי תבל.

פרשה: בראשית
אקריליק על בד   |  100 x 100

תאריך : 1991
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון