המסע במדבר

ריכרד זייוולד   -  
נס המן, "60 Bilder zur Bibel"
בני ישראל עומדים מחוץ למחנה ואוספים מן הנופל מיד האלוהים היוצאת מעיגול לבן בשמייםהשחורים.

מקור: שמות טז, בשלח  |  פרשה: בשלח
גיר על נייר   |  28X18

תאריך : 1964
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון