מעשה בראשית

קיי לנג   -  
סדרות הגוף האמריקאי (פרו ורבו)
שתי גופות ערומים מתחבקים. תפוחים ממלאים את החלל הנוצר על ידם.

מקור:  בראשית א` - ב`  |  פרשה: בראשית
תצלום

תאריך : 1989 -  1990
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון