סיפור גן עדן

הילדגרד וון בינגן   -  
סקיויאס: נפילת אדם
אדם העירום נופל מגן עדן אל פתחה היוקד של תהום שחורה. משמאלו ציפור שחורה הודפת אותו ונושפת אש שחורה. תחתיו נישאים שני עצי גן העדן.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע

תאריך : 1141 -  1151
יצירות נוספות של הילדגרד וון בינגן
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון