עקדת יצחק

שרגא וייל   -   עקדה II
אברהם ויצחק עומדים משני צידי הלהבה המיתמרת מעל ראש האיל העקוד. קרני האיל משמשות להם בסיס, עליו הם עומדים בבטחה. ראשו הגדול של האיל והדומיננטיות של הצבע האדום בתמונה מעיבים על שמחת האב והבן ומזכירים את הדם שנשפך בסוף הסיפור. ברקע נראים מודפס הסיפור השלם; הפסוק המכיל את הבטחת ה` ליורשי אברהם מוטבע בהיפוך לאורך הקו המפריד בין אברהם ליצחק.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
הדפס משי   |  53 x 35

תאריך : 1970
יצירות נוספות של שרגא וייל
               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון