עקדת יצחק

שרגא וייל   -  
עקדה IV: ויקח אברהם את עצי העולה
יצחק מתואר כנסיך אצילי עטור כתר ולבוש מלכות. תמונה מלבבת זו מעורערת ע"י הכתר עצמו, העשוי מן העצים המיועדים לקרבן וע"י הציפור התפוסה בתוך כתר העצים, בדומה לאיל שיופיע בסוף הסיפור.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
הדפס משי   |  53 x 35

תאריך : 1970
יצירות נוספות של שרגא וייל
               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון