עקדת יצחק

שרגא וייל   -  
עקדה V: ואיה השה לעולה
אברהם מחזיק באלומת שיבולים בעוד שיצחק, שידיו מוסתרות, נושא את העצים על כתפיו. הענן המלווה אותם רומז למחשבות הבלתי מבוטאות של השניים במהלך הדרך. באלומת אברהם מסתתר איל קטן, הרומז לסוף הסיפור.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
הדפס משי   |  53 x 35

תאריך : 1970
יצירות נוספות של שרגא וייל
               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון