עקדת יצחק

אבל פן (פפרמן)   -   עקידת יצחק

יצחק שוכב כבול על מזבח עם ענפים, ואברהם חובק אותו, מבט מעונה בעיניו ומאכלת בידו.


מקור: בראשית כב  |  פרשה: וירא
הדפס אבן צבעוני   |  30x40
אוסף של יעל גנסייה, גלריית מעיינות, ירושלים
תאריך : 1923
יצירות נוספות של אבל פן (פפרמן)
     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון