(טיציאנו וצ`לי) טיציאן   -  
קין והבל

קין מרים את אלתו כדי להכות שוב בהבל המדמם והמנוצח.


מקור: בראשית ד`, בראשית  |  פרשה: בראשית
שמן על בד
סנטה מריה דלה סלוט, ונציה
תאריך : 1542 -  1544  בקירוב
יצירות נוספות של (טיציאנו וצ`לי) טיציאן
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון