נשים בספר שופטים I

מאט ב.   -   שופטים ד` – ה`
יעל מניפה פטיש מעל יתד התקועה בשטיח. דמו של סיסרא, הגלול בשטיח, ניגר על הקרקע.

מקור: שופטים ד` - ה`
חיתוך עץ

0
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון