יהודה ותמר

מארק שאגאל   -  
תמר, כלתו של יהודה

תמר, לבושה באדום ורעולת פנים, עומדת בידים שלובות.  יהודה המבוגר נעזר במקל הליכה ומתקרב אליה.


מקור: בראשית ל"ח
הדפס אבן

תאריך : 1960
יצירות נוספות של מארק שאגאל
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון