• יונה חס על הקיקיוןמעשה בראשיתרדיפת יונהאליהו מחזיר לחיים את בן האלמנה

  • סיפור גן עדןנסיונות אברהםעקדת יצחק - קורבנו של אברהםעקדת יצחק - אברהם ויצחק

  • אוריה ודודמאבק יעקב עם המלאךחלום יעקבאחימלך נותן את חרב גולית לדוד

  • מלכיצדק, אברהם, משה, שמואל ודודעגל הזהבנסיונות אברהםמעשה בראשית - יד אלוקים

מדרש תמונה היא אסופה מקוונת דו-לשונית (אנגלית ועברית) של יצירות אמנות בחסות קרן החינוך תל"י בישראל. האתר מכיל כיום יותר מ1100 תמונות הקשורות ב33 נושאים מכל חטיבות התנ"ך – תורה,נביאים וכתובים ובין היתר: אברהם ויעקב אבינו, משה רבנו, דוד המלך, נשות ספר שופטים ומגילות רות ואסתר. התמונות כוללות חפצים מן המזרח הקדום, ציורי הקיר של בית הכנסת של דורא אירופוס; כתבי יד מאוירים מימי הביניים; ציורים, פסלים, הדפסים וכ100 טכניקות אמנותיות נוספות של למעלה מ300 אמנים כמו מיכלאנג'לו, רמברנדט ושאגאל. היצירות נלקטו מן המוזיאונים, הגלריות והאוספים החשובים בעולם.האתר כולל גם ביוגרפיות של האמנים, מאמרים העוסקים באמנות כפרשנות למקרא ושלל מובאות מן התנ"ך, הקוראן, ברית החדשה, ספרי מדרש והפרשנות לסוגיה.ניתן לחפש את היצירות באסופת מדרש תמונה באופנים שונים ומשולבים. הגישה לאתר הינה ללא תשלום ומיועד לחוקרים, מורים, תלמידים ולכל דורש.